Kontakt

Bellevue Polska Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 19 lok. 18/19
00-029 Warszawa
Tel. (22) 828 85 18
E-mail: biuro@lynx-optique.pl

Inspektor Ochrony Danych:
iod@lynx-optique.pl

Polityka Prywatności
Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS: 134717, NIP: 5242221925,
kapitał zakładowy: 500.000 zł

Mapka dojazdu

Formularz kontaktowy

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą lub masz jakieś propozycje, uwagi dotyczące naszych salonów wypełnij poniższy formularz:

Imię i nazwisko
E-mail
Nr telefonu
Temat
Treść

Administratorem danych osobowych pozyskanych w powyższym formularzu jest Bellevue Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Bellevue Polska”) – właściciel sieci salonów optycznych Lynx Optique. Celem przetwarzania danych osobowych pozyskanych w niniejszej korespondencji jest odpowiedź na Twoją wiadomość. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Bellevue Polska kliknij TUTAJ